Bruto netto ZZP

Wilt u een bruto netto berekening maken als ZZP’er? U betaalt in dat geval niet zomaar loonheffing over uw inkomen, in plaats daarvan dienst u inkomstenbelasting en een inkomensafhankelijke bijdrage ZVW te betalen. Hier staan een heffingskorting en arbeidskorting tegenover, zodat u tot een bruto en netto ZZP inkomen kunt komen.

Bruto winst

Om een bruto en netto ZZP inkomen te berekenen dient u allereerst uit te gaan van de bruto winst. U kunt deze berekenen door uit te gaan van de omzet en daar de inkoop vanaf te halen. U komt op die manier uit bij de bruto winst, waar u vervolgens de autokosten, afschrijvingen, rentelasten, verzekeringen en overige kosten vanaf kunt halen. Op die manier komt u uit bij de winst uit onderneming, het bedrag dat u daadwerkelijk hebt weten te verdienen. U kunt het bruto en netto ZZP inkomen berekenen door vervolgens aftrekposten toe te passen.

Winst uit onderneming

U kunt het bruto en netto ZZP inkomen berekenen door uit te gaan van de zelfstandigenaftrek en eventueel de startersaftrek, net als de MKB-winstvrijstelling. Betaalt u premie voor een AOV, een oudedagsvoorziening? U kunt dit net als de eventuele hypotheekrenteaftrek toepassen als aftrekpost, om tot een hoger netto inkomen te komen. Vervolgens kunt u zorgen voor een overzicht van de belastbare winst en de bedragen die u dient te betalen. U kunt deze bedragen van de winst uit onderneming aftrekken, om tot het netto te besteden bedrag per jaar en per maand te komen.

Belastbare winst en netto ZZP inkomen

Wilt u het bruto en netto ZZP inkomen berekenen? Ga dan uit van de belastbare winst en haal daar de inkomensafhankelijke bijdrage ZVW en de inkomstenbelasting vanaf. Vervolgens dient u daar aan de andere kant de heffingskorting en de arbeidskorting weer bij op te tellen. Op die manier komt u tot het bedrag dat u netto jaarlijks te besteden heeft, iets dat u kunt delen door de 12 maanden. U zorgt er daarmee voor dat u het bruto en netto ZZP inkomen kunt berekenen, dat iets lastiger is dan de bruto en netto berekening voor mensen in loondienst.