Bruto netto verschil

Bent u benieuwd naar het bruto netto verschil, of waar dit precies uit bestaat? U kunt een bruto netto berekening uitvoeren om zelf na te gaan wat er netto overblijft van het bedrag dat u bruto verdient.

Contract, wet of CAO

Het bruto inkomen komt voort uit het contract dat u met uw werkgever sluit, uit de wet (minimumloon) of een CAO, een collectieve arbeidsovereenkomst, op basis daarvan u een bepaald salaris gaat verdienen. Het is een inkomen dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die u verricht, voor het bedrijf waar u werkt. Het bedrijf betaalt u een bruto loon uit, maar houdt een deel daarvan in om de belastingen te kunnen voldoen. Dit zorgt ervoor dat u een netto loon ontvangt, dat lager is dan het bruto loon zoals u dat op papier verdient met uw werk.

Volksverzekeringen en belasting

Het bruto netto verschil komt voort uit de volksverzekeringen en de belastingen. In Nederland betalen we voor verschillende volksverzekeringen, zoals de AOW. Dit staat voor de Algemene Ouderdomswet, die ervoor zorgt dat we vanaf de pensioengerechtigde leeftijd een pensioen kunnen ontvangen. We betalen hier allemaal aan mee, via het verschil tussen het bruto en netto inkomen. Daarnaast ontstaat er een verschil tussen bruto en netto door de belastingen die we over ons inkomen betalen. Het verschil tussen bruto en netto duiden we aan met de loonheffing, de heffing die we betalen aan de overheid over het loon dat we verdienen bij onze werkgever.

Netto loon op uw rekening

Het bruto netto verschil zorgt ervoor dat we netto een lager bedrag op onze rekening zien verschijnen, dan wat we bruto verdienen. Krijgt u bruto bijvoorbeeld €1.800 per maand? Dan blijft daar netto iets minder dan €1.500 van over. Dit zorgt ervoor dat u een lager bedrag op uw rekening gestort krijgt, omdat u de belasting maandelijks betaalt. Dit betekent dat u aan het eind van het jaar niet nodig eens belasting over uw inkomen hoeft te betalen. Het bruto netto verschil zorgt er wat dat betreft voor dat u het geld dat u op uw rekening ontvangt ook daadwerkelijk kunt uitgeven.