Bruto netto uurloon

Wilt u uw bruto en netto uurloon berekenen? Indien uw werkgever spreekt van een uurloon is de kans groot dat het gaat om een bruto bedrag. U dient daar nog loonheffing over te betalen, om tot het netto bedrag te komen.

Laag inkomen en hoog netto uurloon

Het bruto en netto uurloon ligt relatief dicht bij elkaar op het moment dat u een laag inkomen heeft. Verdient u bijvoorbeeld €1.800 per maand, bij een werkweek van 40 uur? Dan betekent dit een uurloon van ongeveer €11,25. Hier blijft netto ruim €9 van over, waardoor u slechts een klein deel belasting betaalt. U houdt in dit geval ongeveer 83% van uw brutoloon over als netto uurloon. Het progressieve belastingstelsel in Nederland zorgt ervoor dat u pas meer belasting gaat betalen naarmate u ook meer inkomen heeft.

Meer belasting bij hoger inkomen

Een hoger inkomen leidt immers tot een groter verschil tussen het bruto en netto uurloon. Stel dat u bijvoorbeeld €5.000 per maand zou verdienen, opnieuw bij een werkweek van 40 uur. In dat geval verdient u ongeveer €31,25 per uur, bruto. Hier blijft netto een kleine €20 van over, waardoor u 63% van het brutoloon daadwerkelijk krijgt uitgekeerd in de vorm van een nettoloon. Des te meer u verdient, des te groter het bedrag aan loonheffing en des te minder u relatief gezien dus over zal houden van het brutoloon.

Bruto netto uurloon berekenen

Wilt u het bruto en netto uurloon berekenen? Dan kunt u hiervoor gebruik maken van een online module, u hoeft zelf niet met de getallen aan de slag. Zorg ervoor dat u uitgaat van het juiste aantal uren in de werkweek. U kunt op basis van een bruto uurloon aan de hand van de loonheffing nagaan welk bedrag daar van over zal blijven, dus wat u daadwerkelijk op uw rekening ontvangt. U kunt het bruto en netto uurloon onder andere berekenen op het moment dat u erover nadenkt om een nieuwe baan te accepteren, maar u nog niet zeker weet of dit voldoende betaalt.